Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

The WarZ AKM

Hi everyone,
This is my next release.
This one is from The WarZ game .

Credits:
The WarZ game - model , textures

AlfredStrum - port model and textures from the WarZ

AlphaWolf - convert to GTA IV

Sorry guys , still no icon , I'm pretty lazy..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét