Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

LK-05 CQC Carbine Concept Rifle

Credits
- Likon
creating 3D model , textures

- AlphaWolf
convert to GTA IV.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét